Referencie

Banky

 • ČSOB Košice – kompletná dodávka technológie výdaja jedál a bufetu
 • NBS Košice – kompletná dodávka technológie výdaja jedál
 • Priemyselná banka, Košice – kompletná dodávka technológie výdaja jedál
 • Slovenská sporiteľňa, Košice – kompletná dodávka technológie výdaja jedál
 • Slovenská poisťovňa, Košice – kompletná dodávka technológie výdaja jedál

 

Hotely

 • Hotel Šírava, Zemplínska Šírava – Kamenec – kompletná dodávka technológie kuchyne, skladov a barov
 • Hotel POPRAD v Poprade – dodávka technológie kuchyne, reštaurácie, denného baru a snack baru
 • Hotel SATEL v Levoči – dodávka technológie kuchyne, reštaurácie, vinárne, denného baru a snack baru
 • Hotel Budovateľ, Starý Smokovec – kompletná dodávka technológie kuchyne a skladov
 • Penzión pri Radnici, Košice – dodávka technólogie kuchyne, reštaurácie, kaviarne, denného baru a bufetu
 • Hotelový kongresový komplex, Lučenec- kompletná dodávka technológie kuchyne a skladov
 • Penzión Oravská Horáreň, Hruštín – dodávka technólogie kuchyne, reštaurácie, kaviarne, denného baru a bufetu

 

Hypermarkety

 • Hypermarket TESCO, Nitra – kompletná dodávka technológie výdaja jedál, skladov a gastrodoplnkov
 • Hypermarket TESCO, Košice – kompletná dodávka technológie výdaja jedál, skladov a gastrodoplnkov
 • Hypermarket TESCO, Banská Bystrica – kompletná dodávka technológie výdaja jedál, skladov a gastrodoplnkov
 • Hypermarket TESCO, Trnava – kompletná dodávka technológie výdaja jedál, skladov a gastrodoplnkov
 • Hypermarket TESCO, Bratislava – kompletná dodávka technológie výdaja jedál, skladov a gastrodoplnkov
 • Obchodný dom Dargov, Košice – kompletná dodávka technológie lahôdok a dodávka časti technológie predajne potravín

 

Nemocnice

 • Nemocnica s poliklinikou Humenné – kompletná dodávka technológie kuchyne a výdaja jedál
 • FNsP L.Pasteura, Košice – kompletná dodávka technológie kuchyne
 • Národné rehabilitačné centrum, Kováčová – dodávka časti technológie pre kuchyňu
 • Nemocnica pre obvinených a odsúdených, Trenčín – kompletná dodávka technológie kuchyne
 • Liečebnovýchovné sanatórium, Košice-Barca – kompletná dodávka technólogie kuchyne, výdaja jedál a skladov
 • FNsP BA, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava – dodávka časti technológie pre kuchyňu
 • FNsP BA, Nemocnica Ružinov, Bratislava – dodávka časti technológie pre kuchyňu a kompletný výdaj jedál
 • FNsP BA, Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka – dodávka časti technológie pre kuchyňu
 • FNsP BA, Nemocnica ak.L.Dérera Bratislava-Kramáre – kompletná dodávka technológie kuchyne
 • FNsP BA, Špeciálna geriatrická nemocnica, Podunajské Biskupice – dodávka časti technológie pre kuchyňu

 

Ostatné

 • ALCATEL, Bratislava – kompletná dodávka technológie výdaja jedál
 • Chemosvit, Svit – 5 x kompletná dodávka technológie výdaja jedál a skladov
 • SMZ Jelšava, Rekreačné zariadenie Hrádok – kompletná dodávka technológie kuchyne a skladov
 • Showroom Hummer, Lemešany – kompletná dodávka technológie kuchyne, skladov a baru
 • Policajný zbor Čierna nad Tisou – kompletná dodávka technológie kuchyne a skladov
 • Osemročné športové gymnázium, Košice – kompletná dodávka technológie kuchyne a skladov
 • Solivary, Prešov – dodávka technológie výdaja jedál
 • Rekreačné zariadenie ZLATNÍK, Košická Belá – kompletná dodávka technológie bufetu
 • Reštaurácia Ferdinand, Moldava nad Bodvou – kompletná dodávka technológie kuchyne a baru
 • Rekreačné zariadenie DRIENOK, Teplý Vrch – dodávka časti technológie kuchyne a baru
 • SOU Obchodné, Košice – kompletná dodávka technológie kuchyne a skladov
 • Základná škola, Michaľany – kompletná dodávka technológie kuchyne a skladov
 • Kasárne Jelšava – kompletná dodávka technológie kuchyne a výdaja jedál
 • Reštaurácia Plaveč – kompletná dodávka technológie kuchyne
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava – Chladiace zariadenia
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica – Chladiace zariadenia
 • Kancelária Slovenskej Národnej rady, Bratislava – Mraziace zariadenia, Umývačka riadu
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice-Šaca – Práčky a sušičky bielizne
 • Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Nitrianske Pravno – Žehliace stroje
 •  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava – Mraziace zariadenia

 

Školské Jedálne 

 • Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice – Elektrická výklopná panvica
 • Základná škola, Bukovecká 17, Košice –  Zariadenia na prípravu jedál
 • Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves – Elektrický konvektomat
 • Základná škola, Školská 369, Pruské – Zariadenia pre výdaj jedál
 • Základná škola, Považská 12, Košice – Zariadenia pre výdaj jedál, Mraziace zariadenia
 • Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske – Elektrický konvektomat
 • Základná škola, Drábová 3, Košice – Plynový/parný konvektomat
 • Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice – Zariadenia na prípravu jedál, Mraziace zariadenia
 • Základná škola, Užhorodská 39, Košice – Konvektomat
 • Základná škola, Staničná 13, Košice – Zariadenia na prípravu jedál, Umývacie zariadenia
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, J. Kalinčiaka 1, Prievidza – Konvektomat
 • Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín – Mraziace zariadenia, Zariadenia na prípravu jedál a hromadného stravovania
 • Základná škola, Štefánikova 745/1, Galanta – Kompletná dodávka technológie kuchyne a výdaja jedál
 • Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava – Elektrický konvektomat
 • Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov – Elektrický konvektomat